Ubezpieczenia rolne i osobowe

Ubezpieczenie rolne

Oferujemy Państwu pomoc przy ubezpieczeniach rolniczych, ubezpieczeniu OC rolników, ubezpieczeniu upraw, ubezpieczeniu zwierząt, drobiu oraz mienia gospodarstwa rolnego.
Pomożemy w wyborze odpowiedniego ubezpieczenia, zawarciu ubezpieczenia, a także zgłoszeniu szkód, oraz uzyskaniu odzkodowania. Oferujemy kompleksową obsługę w zakresie ubezpieczeń rolnych, przystosowaną do potrzeb każdego klienta. Zapewniamy profesjonalną i miłą obsługę oraz atrakcyjne warunki cenowe.

Ubezpieczenie osobowe

może w szczególności dotyczyć: 1) przy ubezpieczeniu na życie - śmierci osoby ubezpieczonej lub dożycia przez nią oznaczonego wieku; 2) przy ubezpieczeniu następstw nieszczęśliwych wypadków - uszkodzenia ciała, rozstroju zdrowia lub śmierci wskutek nieszczęśliwego wypadku. Przedmiotem tego ubezpieczenia jest życie, zdrowie i zdolność człowieka do pracy oraz całość i sprawność jego ciała, czyli najwyższe dobra, kótre chcemy chronić. Oferujemy Państwu, swoją wiedzę oraz doświadczenie podczas wyboru najważniejszego ubezpieczenia, ochrony Państwa życia i zdrowia.