Ubezpieczenia majątkoweDo ubezpieczeń majątkowych zalicza się ubezpieczenia mienia, a także odpowiedzialności cywilnej. Najpopularniejszymi rodzajami ubezpieczenia mienia są ubezpieczenia mieszkań, domów, ubezpieczenie autocasco AC czy też obowiązkowe ubezpieczenie budynków wchodzących w skład gospodarstwa rolnego. Pozwalają one zabezpieczyć składniki majątku na wypadek jego uszkodzenia, zniszczenia bądź utraty na skutek różnorodnych zdarzeń losowych np.powódź, pożar. W ramach ubezpieczeń majątkowych mogą Państwo ubezpieczyć np. mieszkania, domy, domki letniskowe, domy w budowie, magazyny, hale, inne budynki i budowle i ich wyposażenie, maszyny, urządzenia, surowce, towary, wyprodukowane przedmioty, uprawy, produkty rolne, ruchomości domowe, dzieła sztuki, środki płatnicze, papiery wartościowe, biżuterię, jachty, samoloty, łodzie, skutery, rowery a także zwierzęta domowe i hodowlane.
Bonus w Piotrkowie Trybunalskim zapewni Państwu wybór odpowiedniego ubezpieczenia w miłej atmosferze, wyjaśniając wszelkie wątpliowości dotyczące umów ubezpieczeniowych. Pomagamy w zgłaszaniu szkód, prowadzimy ich ewidencję i nadzorujemy cały proces likwidacyjny, dbając o rzetelność oraz terminowość wypłat odszkodowań.