Ubezpieczenia finansowe
Ubezpieczenie finansowe to zagwarantowanie pokrycia strat majątkowych poniesionych przez kredytodawców, spowodowanych nieotrzymaniem od kredytobiorców należności z tytułu udzielonego kredytu.
Ubezpieczenia finansowe chronią procesy związane z zarządzaniem finansami w firmie. Sposobem zabezpieczenia się przed niespłaceniem udzielonego przez sprzedawcę kredytu kupieckiego jest ubezpieczenie tego kredytu. Firma ubezpieczeniowa przejmuje ryzyko związane z niewywiązywaniem się przez określonych dłużników z zaciągniętych zobowiązań.
Pomożemy w wyborze odpowiedniego ubezpieczenia dla Twojej firmy. Zepewniamy profesjonalną i miłą obsługę, oraz wysoką jakość świadczonych przez nas usług.